N-Tonet

Detalji

Širina: 42 cm;
Dubina: 39 cm;
Visina: 78 cm;

440.00 KM