Prijavite se i postanite dio Como tima!

Popunite online prijavu za posao ili pošaljite svoju biografiju / CV na email adresu: info@como.ba. Takođe možete lično doći u salon Como, Ivana Gorana Kovačića 203b, Banja Luka i lično popuniti formular. Sa zadovoljstvom ćemo obraditi Vašu prijavu i javiti Vam ukoliko se ukaže potreba za novim zaposlenjima.

NAPOMENA: U skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, popunjavanjem obrasca kandidat daje pristanak za prikupljanje i obradu svih navedenih ličnih podataka, a u svrhu mogućeg zapošljavanja. Sve informacije koje se unesu u obrazac će biti tretirane kao povjerljive i kao poslovna tajna i koristiće se isključivo u svrhu selekcije za određeno radno mjesto.