Prijavite se i postanite dio Como tima!

Popunite online prijavu za posao ili pošaljite svoju biografiju / CV na email adresu: info@como.ba. Takođe možete lično doći u salon Como, Ivana Gorana Kovačića 203b, Banja Luka i lično popuniti formular. Sa zadovoljstvom ćemo obraditi Vašu prijavu i javiti Vam ukoliko se ukaže potreba za novim zaposlenjima.

NAPOMENA: U skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, popunjavanjem obrasca kandidat daje pristanak za prikupljanje i obradu svih navedenih ličnih podataka, a u svrhu mogućeg zapošljavanja. Sve informacije koje se unesu u obrazac će biti tretirane kao povjerljive i kao poslovna tajna i koristiće se isključivo u svrhu selekcije za određeno radno mjesto.

Oglas za posao

Arhitekta (m/ž)

Opis posla:

 • Prodaja i prezentacija asortimana iz prodajnog portfolia;

 • Izrada ponuda za kupce i praćenje njihove realizacije;

 • Izrada idejnih i tehničkih rješenja za opremanje prostora;

 • Prezentacija idejnih rješenja kupcima;

 • Uređenje i aranžiranje izloga u salonu;

  Praćenje svjetskih i domaćih trendova u dizajnu namještaja i enterijera;

 • Praćenje realizacije projekata;

 • Obavlja i druge srodne poslove po nalogu direktno pretpostavljenog

Uslovi:

 • VSS- diplomirani inženjer arhitekture
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • Poželjno poznavanje rada u AutoCad, Sketchup, 3D Max;
 • Aktivan vozač- B kategorija
 • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose, osoba treba da je komunikativana,spremna na timski rad, rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativna. 

Oglas za posao

Menadžer nabavke i marketinga (m/ž)

Opis posla:

 • Rukovodi svim aktivnostima u odjelu nabavke i marketinga;
 • Dogovara komercijalne uslove sa dobavljačima i vrši odabir dobavljača i asortimana za prodaju;
 • Kreira i sprovodi politiku nabavke firme;
 • U saradnji sa direktorom komercijalnog sektora definiše maloprodajne cijene;
 • Praćenje nivoa zaliha roba i koordinacija sa odjelom prodaje;
 • Analizira i prati ostvarene rezultate prodaje sa dobavljačima;
 • Analizira tržišne trendove i prati aktivnosti dobavljača i ostalih učesnika na tržištu;
 • Priprema, koordiniše i prezentuje godišnji marketing plan;
 • Izrađuje prijedloge za nove i unapređenje postojećih marketinških aktivnosti;
 • Vrši odabir sredstava oglašavanja, planira i realizuje promotivne aktivnosti;
 • Ugovara saradnju sa dobavljačima za realizaciju marketing plana;
 • Kreira partnerske odnose sa dobavljačima;
 • Prati rad zaposlenih u odjelu;
 • Obavlja i druge srodne poslove po nalogu direktno pretpostavljenog

Uslovi:

 • VSS- ekonomski fakultet
 • Min 2 godine radnog iskustva u menadžerskim poslovima iz oblasti nabavke i/ili marketinga
 •  Sposobnost vođenja manje grupe zaposlenih;
 • Izražene pregovaračke sposobnosti i vještina komunikacije;
 • Odlično poznavanje MS Office paketa; 
 • Dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Aktivan vozač (B kategorija)