Mater Familias

Mater Familias, kolekcija posvećena ulozi žene i kulturi Matere, predstavlja Dnevni krevet kao svoj prvi model. Sadrži mnoštvo karakteristika koje ga pretvaraju u doživljaj udobnosti. ovo je pravi krevet psihologa, čiji je cilj da ispriča priču o rehabilitaciji od sramote života u Sasiju tokom prošlosti.