Elemental

Elemental je podnica sa gusto raspoređenim elastičnim letvicama, koje su oslonjene u nefleksibilan plastični bočni nosač. Na vanjskim stranicama okvira podnice nalaze se plastične završne kape.
Ovu podnicu čini 25 letvica.

Kategorija:

Dodatne informacije

Dimenzije

80 x 200 cm
90 x 200 cm

Visina

5 cm