Muna

Opis

Karakterističan je njen savršeno savijeni naslon. Gotovo da se može pomisliti da je isklesan iz jednog komada drveta. SvakI djelić Mune gladi se satima, što joj daje gladak, fluidan osjećaj. Takođe, lagana je kao pero.

Detalji

Širina: 54 cm
Dubina: 53 cm
Visina: 75 cm

925.00 KM