U nastavku je spisak preduzeća, u stanova i organizacija sa kojima imamo potpisan ugovor o kreditiranju:

 • AD praonice doo
 • Adriatic osiguranje dd Sarajevo-filijala Banja Luka
 • Akademija nauke i umjetnosti RS
 • Aqua Tim doo
 • Agencija za identifikaciona dokumenta BiH BL
 • Autoprevoz Banja Luka
 • Autoprevoz GS Banja Luka
 • Braća Jović doo
 • Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka
 • Centar za obrazovanje,vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Banja Luka
 • Centrum Trade Banja Luka
 • Compex doo 13. Elektroprenos-elektroprijenos BIH
 • Elektrotehnički fakultet Banja Luka
 • Euroherc osiguranje dd podružnica Banja Luka
 • Fond zdravstvenog osiguranja
 • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • GMP Kompani doo
 • GMP Logistics doo
 • Infomedia doo
 • Institut za javno zdravstvo
 • Jaćimović doo
 • JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši
 • JU Dječije pozorište
 • JU Gerontološki centar
 • JU Gimnazija Banja Luka
 • JU Medicinska škola Banja Luka
 • JU OŠ Borislav Stanković Banja Luka
 • JU OŠ Desanka Maksimović Ribnik
 • JU OŠ Holandija
 • JU OŠ Jovan Cvijić Banja Luka
 • JU OŠ Jovan Dučić Zalužani
 • JU OŠ Miloš Dujić Čelinac
 • JU OŠ Novak Pivašević
 • JU OŠ Petar Petrović Njegoš Banja Luka
 • JU OŠ Stanko Rakita Banja Luka
 • JU OŠ Sveti Sava Banja Luka
 • JU OŠ Sveti Sava Kotor Varoš
 • JU OŠ Vuk Stefanović Karadžić
 • JU Srednjoškolski dom Banja Luka
 • JU Tehnološka škola Banja Luka
 • JUPoljoprivredna škola Banja Luka
 • JZU Dom zdravlja Srbac
 • JU Narodna i univerzitetska biblioteka
 • Krajina Klas doo
 • Maxmara doo
 • Megastil doo
 • Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 • Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
 • Ministarstvo za evropske integracije i medjunarodnu saradnju
 • Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i inf.društvo
 • Ministartsvo unutrašnjih poslova RS
 • Ministarstvo pravde RS
 • Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede
 • Milenij
 • Mladost Trade doo
 • Narodno pozorište RS
 • Novinska agencija RS „Srna“ ad Bijeljina
 • NLB Banka a.d. Banja Luka
 • Okružni privredni sud u Banjoj Luci
 • Okružni sud
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici
 • Opština Kotor Varoš
 • Planet Soft doo
 • Privredna komora RS
 • Republička direkcija za obnovu i izgradnju
 • Republička uprava za inspekcijske poslove
 • Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
 • Republički sekretarijat za zakonodavstvo
 • Respect plus doo
 • Sector Security doo
 • Sindikalna organizacija opštinske uprave Laktaši
 • Sindikalna organizacija Uprava preduzeća za poštanski saobraćaj RS ad
 • Sindikat radnika Telekomunikacije RS-m:tel
 • Šuki Komerc doo
 • Tamaris Company doo
 • Turistička organizacija RS
 • Ugostiteljski servis Vlade RS.
 • Univerzitet u Banjaluci – Medicinski fakultet
 • Univerzitet u Banjaluci – Prirodno-matematički fakultet
 • Uprava za indirektno oporezivanje
 • Univerzitet u BL – Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Vijeće naroda RS
 • Vodovod ad
 • Vrhovni sud Republike Srpske.
 • Williams doo
 • ZP Elektrokrajina ad Banja Luka
 • ZU Specijalna bolnica Svjetlost