Detalji projekta

Arhitekta: Radmila Šipka
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Vrijeme: nepoznato

Sobu za jednu malu djevojčicu smo namjestili komadima namještaja koji odgovara i starijem uzrastu, tako da nije nužno mijenjati i prilagođavati namještaj kroz par godina. Dovoljno je samo obojiti zidove. Na najdužem zidu postavljen je ormar sa integrisanim radnim stolom u produžetku, koji čini jednu funkcionalnu cjelinu. Atmosferu i ambijent dječije sobe postigli smo bojama zidova i dekorativnim detaljima, a organizaciju smo prilagodili tako da ostavimo maksimalno prostora za igru!