Hurk

Detalji

Širina: 46 cm;
Visina: 78 cm;
Visina sjedišta: 45 cm;