Hurk

Detalji

Širina: 54 cm;
Visina: 99 cm;
Visina sjedišta: 75 cm;