Defne

Detalji

Širina: 65 cm;
Dubina: 63 cm;
Visina: 75 cm;
Visina sjedišta: 47 cm;